ALGEMENE VOORWAARDEN Voetbal Meester

  Door zich te registreren om deel te nemen in de Voetbal Meester competitie beheerst door deze voorwaarden en de spelregels (zoals hieronder gedefinieerd) ("het Voetbal Meester spel"), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn en zich te houden aan de volgende voorwaarden:

  Toepassingen en Registratie

 1. Alle toepassingen deel te nemen aan het voetbalmanager spel moet worden gemaakt online op de Voetbal Meester website http://www.voetbalmeester.nl ("de Site") en strikt in overeenstemming met de desbetreffende instructies. Geen aanvragen in te voeren in enige andere wijze worden geaccepteerd. Indien uw aanvraag wordt geaccepteerd, wordt u bekend geworden als een 'speler' in de onderstaande voorwaarden.
 2. Deelname aan de competitie staat open voor zowel Nederland en niet-inwoners van Nederland. Zie termen 30-34 als je jonger bent dan 18 jaar, want die zijn extra termen die op u van toepassing bij het voetbalmanager spel van het voetbalmanager spel.
 3. Inzendingen moeten niet worden ingediend door agenten of derden. Geen verantwoordelijkheid kan worden aanvaard voor verloren, vertraagde of onvolledige inzendingen of inzendingen niet ontvangen door Voetbal Meester om welke reden. Een dergelijke inzendingen worden geacht nietig (in verband waarmee de beslissing van Voetbal Meester onherroepelijk is).
 4. Hoewel er geen sluitingsdatum voor inzendingen zal Voetbal Meester publiceren van tijd tot tijd termijnen waarbinnen moet je geregistreerd zijn als spelers in aanmerking te komen voor de punten toegekend met betrekking tot een ronde van de competitie. Dergelijke informatie over hoe en wanneer in te voeren voor de het voetbalmanager spel maakt deel uit van deze voorwaarden en bepalingen.
 5. Voetbal Meester behoudt zich het recht voor om team namen of competitie namen die worden verondersteld als onbehoorlijk, aanstootgevend of verwarrend te weigeren. Alle namen dus verworpen kan worden veranderd en aan Voetbal Meester binnen 7 (zeven) dagen. In het geval dat de alternatieve voorgestelde naam voor rekening van een aanvrager aan het voetbalmanager spel te spelen in een dergelijke situatie opnieuw wordt afgewezen, naar keuze van Voetbal Meester de betrokken kandidaat zal worden behandeld als zijnde in strijd met deze voorwaarden.
 6. Alle persoonlijke informatie die u verstrekt zal worden geregeld in overeenstemming met de privacy van Voetbal Meester het beleid en alle Nederlandse wetgeving hetzelfde. Voor alle duidelijkheid, zullen we niet uw persoonsgegevens nooit openbaren aan een andere speler, tenzij a) dit is beperkt tot die gegevens in artikel 19-20, of b) indien we verplicht dit te doen door een bevoegde instantie of rechter in Nederland.
 7. De Spelregels

 8. het voetbalmanager spel zal worden beheerst door de spelregels van tijd tot tijd gepubliceerd op de site van Voetbal Meester ("Spelregels"). Voetbal Meester behoudt zich het recht voor om, te wijzigen of de Spelregels van tijd te vullen tot tijd naar eigen goeddunken in het geval van omstandigheden buiten de redelijke controle die zich voordoen of waar zij zulks nodig acht om dit te doen. U gaat ermee akkoord dat er geen aansprakelijkheid hechten aan de Voetbal Meester als gevolg van een dergelijke wijziging en zo wordt geadviseerd om regelmatig de Spelregels te lezen. De Spelregels maken deel uit van deze voorwaarden en bepalingen.
 9. Voetbal Meester zal de enige beslisser van alle aangelegenheden van interpretatie van de spelregels en alle aspecten van de inhoud van zijn, of het voetbalmanager spelen van het voetbalmanager spel. Voetbal Meester zal niet in correspondentie met betrekking tot dit gebied en haar besluit om alle problemen die voortvloeien uit of in verband met de Spelregels met inbegrip van maar niet beperkt tot de toekenning van punten aan een Speler en / of de toekenning van een prijs-en / of een ranking of klassement zijn definitief en bindend.
 10. Inbox en berichten

 11. Door het voetbalmanager spel is Voetbal Meester willen een self-gemodereerde discussie groep en message board faciliteit voor voetbalfans te vergemakkelijken. Voetbal Meester heeft geen pre-screen, enige inhoud geplaatst of verspreid via de berichten.
 12. Omdat de berichten zijn zelf-gemodereerde, moet u begrijpen dat bij het gebruik van het voetbalmanager spel, je zou tegenkomen inhoud die u beledigend of aanstootgevend is. Als u te maken met dergelijke inhoud dan bent u vrij om een klacht met betrekking tot dit register. U moet er rekening mee dat de standpunten op berichten zijn de standpunten van de betrokken persoon, die kan verschillen van die van Voetbal Meester.
 13. Als u een bericht te plaatsen of vertsuurd bevestigt u dat:
  - het bericht bevat niets dat zou een schending van deze voorwaarden zijn;
  - het bericht is niet-vertrouwelijk en niet-eigendom en dat Voetbal Meester gebruik kan maken van dat bericht op welke wijze dan naar eigen goeddunken en zonder erkenning, en
  - gebruikers van het prikbord hebben toegang tot het bericht op voorwaarden vergelijkbaar met deze. Wilt u het gebruik van berichten te beperken, dan wordt u geadviseerd om het niet te dienen.
 14. U bent volledig verantwoordelijk voor alle berichten die u plaatst. U bent volledig verantwoordelijk voor eventuele verliezen bij Voetbal Meester, of andere gebruikers kunnen lijden als gevolg van alle berichten die u plaatst, of op andere wijze als gevolg van uw gebruik van het voetbalmanager spel.
 15. Over het algemeen moet u ervoor zorgen dat u alleen de message boards te gebruiken om berichten die (in het redelijke oordeel van Voetbal Meester) legaal, fatsoenlijk, goed en relevant zijn.
 16. Plaatsen
 17. Bij wijze van voorbeeld, en zonder het beperken van uw verplichting op grond van artikel 25, moet u ervoor zorgen dat u:
  - voldoen aan de instructies van Voetbal Meester;
  - niet te belasteren, bedreigen, intimideren, misbruik of anderszins schenden van de rechten van anderen (of ze nu gebruikers van Voetbal Meester of niet);
  - geen berichten plaatsen die onwettig, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, of ongeschikt is;
  - niet mee Voetbal Meester, een lid club van de Eredivisie, of het voetbalmanager spel van het voetbal in diskrediet;
  - niet promoten of verstrekken van ongeoorloofde instructies aan anderen;
  - plaatsen van berichten die zouden kunnen interfereren met de intellectuele eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie van anderen;
  - geen berichten plaatsen met commerciële berichten of reclame;
  - niet voordoen als iemand anders
  - geen gebruik maken van de message boards om persoonlijke informatie over anderen te oogsten
  - geen persoonlijke gegevens van anderen bevatten in alle berichten, tenzij dat het gebruik rechtmatig is, of je hebt hun toestemming
  - niet verzenden van virussen of andere schadelijke code
 18. Let op: Voetbal Meester zal trachten om die termen te gebruiken om alle dergelijk gedrag te verbieden. Echter, Voetbal Meester kan niet garanderen dat je niet wordt blootgesteld aan dergelijk gedrag. Mocht u ermee in aanraking komen, aarzel dan niet om een klacht dienovereenkomstig te maken door te mailen naar info@voetbalmeester.nl.
 19. Voetbal Meester adviseert dat u voorzichtig te zijn in het onthullen van persoonlijke informatie over uzelf op een message boards.
 20. Voetbal Meester behoudt zich het recht voor op elk moment en om welke reden dan ook naar:
  - tijdelijk of definitief op te schorten uw toegang tot de message boards;
  - verwijderen van uw berichten;
  - vereisen een van uw toekomstige berichten te pre-gescreende;
  - alle andere actie tegen uw account naar eigen inzicht.
 21. Aanvragers onder de 18 jaar

 22. Als u jonger bent dan 18 jaar, dan bent u van harte welkom om het voetbalmanager spel in te voeren, maar je moet zorgvuldig te lezen deze voorwaarden, en zorgen ervoor dat uw ouder of voogd verantwoordelijk is dat ook doen, vóór het indienen van uw aanvraag.
 23. Verantwoordelijkheid en remedies

 24. De mate van verantwoordelijkheid van Voetbal Meester aan u is vastgesteld in het kader van de volgende: - bent u verantwoordelijk voor handelingen die u wel of niet nemen als gevolg van het voetbalmanager spel en de informatie die erin - bent u verantwoordelijk voor zorgen dat uw apparatuur wordt ingeschakeld met de nodige up-to-date virusscanner software.
 25. Terwijl Voetbal Meester zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat het voetbalmanager spel beschikbaar is voor u te allen tijde en dat de inhoud juist en nauwkeurig zijn, kan het geen enkele juridische verbintenis tot u dat dit het geval zal zijn. Toch zal Voetbal Meester haar uiterste best doen om vakkundigheid en zorgvuldig de dienst te leveren aan u.
 26. - Voetbal Meester kan aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid jegens u voor een van de volgende soorten schade die zou kunnen lijden als gevolg van uw toegang tot het voetbalmanager spel:
  - schade die niet te voorzien was voor u en Voetbal Meester als je voor het eerst toegepast voor het voetbalmanager spel (zelfs als dat het verlies wordt gegeven, omdat Voetbal Meester om te voldoen aan deze voorwaarden of haar nalatigheid);
  - elk bedrijf verlies dat u lijdt, met inbegrip van verlies van inkomsten, winst, of verwachte besparingen (of deze verliezen zijn het direct of indirect gevolg van verzuim van Voetbal Meester);
  - verlies dat andere dan die u lijdt als gevolg van onze niet-naleving van deze voorwaarden of onze nalatigheid of schending van een wettelijke plicht;
  - enige schade die u lijdt als gevolg van of in verband met of voortvloeiend uit een prijs;
  - Niets in deze voorwaarden beperkt de Voetbal Meester de aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel als gevolg van haar nalatigheid of als ze doelbewust tegen je gelogen voordat u hebt ingevoerd.
 27. Elke schending door u van de spelregels is eveneens een schending van deze algemene voorwaarden.
 28. In het geval van een schending door u van deze voorwaarden en bepalingen Voetbal Meester behoudt zich het recht voor om: - alle maatregelen nemen die omschreven in artikel 27 hierboven;
  - weigeren de toegang tot het voetbalmanager spel;
  - diskwalificeren u van het voetbalmanager spel;
  - vereisen een redelijke wijziging van uw aanvraag of inschrijving.
 29. Als u zijn geblokkeerd of gediskwalificeerd van binnenkomst dienen u niet in aanmerking om in het voetbalmanager spel deel te nemen onder een andere identiteit of teamnaam. Een dergelijk besluit door Voetbal Meester is definitief.
 30. Als een van deze voorwaarden is vastgesteld dat deze onwettig, ongeldig of op andere wijze afdwingbaar zijn dan de overige bepalingen blijven volledig van kracht.
 31. Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en de partijen zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.